Prijave za korišćenje usluga Force Center

Prijave kod prvih trenera selekcija. 

U saradnji sa sportskim udruženjem Force Center OK Železničar omogućio je usluge rehabilitacije članovima našeg kluba.

Usluge prilikom nastanka sledećih povreda:

 

 • Istegnuće i ruptura mišića
 • Distorzija zglobova
 • Inflamacije tetive
 • Prelom i naprsnuće koštanog tkiva
 • Povrede leđa

 

Korisnici kroz ovaj program imaju obuhvaćene sledeće usluge:

 •  
 • Pregled lekara specijaliste
 • Uspostavljanje dijagnoze
 • Davanje smernica za terapiju
 • Tretmani magnetom, strujom, ultrazvukom, laserom
 • Manipulacija (nameštanje zglobova, kičme itd.)

 

 

Fizikalna terapija se sastoji iz sledećih fizikalnih procedura:

 

 • Interferentna struja
 • ruska struja
 • tens
 • elektroforeza
 • monofazna struja
 • VMS
 • dijadinamičke struje
 • ultrazvuk
 • laser
 • magnet
 • vakum

 

Za fizikalnu terapiju koriste se najnoviji aparati Chattanooga Group USA koji nude najsavremenije fizikalne procedure.

Manipulaciju kičme i svih zglobova sprovode visokokvalifikovani terapeuti sa završenom školom u Americi.

Ortopedi i fizioterapeuti Force Centre-a stručnjaci su u svojim oblastima i dugogodišnji članovi komore medicinskih radnika, a postignuti rezultati i zadovoljni klijenti najbolja su referenca njihovom radu.

Koncept lečenja zasniva se na mesečnoj naknadi koju plaćate klubu od 1. do 5. u mesecu, koja u slučaju povrede sportisti omogućava bezuslovni pristup neophodnim terapijama bez dodatne naknade.

 

 

 

Nadan biografija.doc

 

CV Milos Stankovic.doc

 

Sloba bio.doc

 

Aleksandra bio.doc