Termini treninga selekcija

 

Razvojna selekcija dečaci:

 

Utorak: 21-22 "Geodetska tehnička škola", Milana Rakića 42

Četvrtak: 21-22 "Geodetska tehnička škola", Milana Rakića 42

Subota: 14-15 OŠ "Jovan Miodragović"

Nedelja: 18:30-20:30 "Geodetska tehnička škola", Milana Rakića 42

 

Miloš Krsteski:  065/2405821

 

Razvojna selekcija devojčice A:

 

Utorak: 20-21 "Geodetska tehnička škola", Milana Rakića 42

Četvrtak: 20-21 "Geodetska tehnička škola", Milana Rakića 42

Subota: 12-14 OŠ "Jovan Miodragović"

Nedelja: 17-18 OŠ "Jovan Miodragović"

 

Miloš Krsteski:  065/2405821

 

Razvojna selekcija devojčice B:

 

Ponedeljak: 20-21:15 "Geodetska tehnička škola", Milana Rakića 42

Sreda: 20-21 "Geodetska tehnička škola", Milana Rakića 42

Petak: 20-21:15 "Geodetska tehnička škola", Milana Rakića 42

Subota: 13-14:30 "Geodetska tehnička škola", Milana Rakića 42

 

Juniori i kadeti:

 

ponedeljak, sreda, petak: 21:15-22:45 OŠ "Jelena Ćetković"

subota: 16-17 OŠ "Jovan Miodragović"

 

Srđan Stefanović: 063/7735797

 

Seniorke:

 

ponedeljak, petak: 21:15-22:45 "Geodetska tehnička škola", Milana Rakića 42

sreda: 21-22:30 "Geodetska tehnička škola", Milana Rakića 42

subota: 11-12 OŠ "Jelena Ćetković"

 

Ivan Jovanović: 062/222682